DNV Gødstrup. C.F. Møller

DNV Gødstrup

Region Midtjylland utlyste i slutet av november 2010 en projekttävling för fem utvalda team om utformningen av en helhetsplan för det nya sjukhuset i Västdanmark, DNV-Gødstrup, samt en mer detaljerad plan för utformningen av sjukhusets första etapp.
 DNV Gødstrup. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Region Midtjylland - Hospitalsenheden Vest

Adress

Gødstrup, Denmark

Omfattning

150 000 m²

År

2010-2011

Ingenjör

Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma Alectia A/S Rambøll

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Andra samarbetspartners

Lohfert & Lohfert A/S

C.F. Møllers förslag är ett vänligt, överskådligt och effektivt sjukhuskomplex som sätter patienten i centrum.

Ett höghus med tre vingar utgör komplexets mittpunkt, och här finner vi operationsavdelning, intensivvårdsavdelning och bilddiagnostik, som har sin centrala placering på våningarna ovanför huvudfoajén. Ännu högre upp finns thorax- och kirurgavdelningarna och överst finns sjukhusets centrala forskningsmiljö – en symbolisk, men också praktisk och ändamålsenlig placering.

Det vingformade höghuset bildar ett sjukhus utan baksida, samtidigt som vingarna skapar tre skyddade och attraktiva gårdsmiljöer.

Projektet är innovativt organiserat, eftersom vingarna inte bara gör att anläggningen känns mindre, utan också ger ro och skilda arbetsrytmer åt de olika kliniska avdelningarna. Rent logistiskt är dessa dock väl förbundna med de primära behandlingsområdena.

Läs mera

Fler projekt | Hälsa

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.