DSB-arealerne og rutebilstationsområdet i Aarhus. C.F. Møller

DSB-arealerne og rutebilstationsområdet i Aarhus

Helhetsplanen för förvandlingen av DSB-områdena och bussterminalen vid Ny Banegårdsgade i Aarhus utgår från det stationsnära områdets exceptionella potential för en tät, levande och hållbar stadsutveckling.
 DSB-arealerne og rutebilstationsområdet i Aarhus. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

DSB Ejendomsudvikling A/S, Steen & Strøm A/S, Aarhus Kommune

Adress

Aarhus, Denmark

Omfattning

5 ha / ca. 80.000 m² golvyta

År

2011-2012 - parallelopdrag

Ingenjör

COWI

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Andra samarbetspartners

ÅF Lighting, EPINION, Antropolog Mark Vacher från Københavns Universitet

Målet är en blandad stadsdel som inte bara tillgodoser behovet av en ny, kraftfull gång- och cykelförbindelse till Aarhus omgjorda hamnfront, en ny bussterminal ovanför banområdet längs bangårdshallen, en större utvidgning av köpcentret Bruun's Galleri samt infogandet av ett stort antal cykel- och bilparkeringsplatser, utan även bidrar med nya förbindelser och sammanbindande stråk i staden.

Genom att låta befintliga byggnader bli en del av en ”inomhusstadsdel”, och delvis lägga om Ny Banegårdsgade så att dess riktning mot hamnen framhävs, skapar man en plats där både passerande och fasta användare kan stanna upp. En ny spårvagnshållplats mitt i den centrala stadsdelen ger ytterligare liv åt området. De olika ”rummen” i stadsdelen kommer att utgöras av en blandning av torg och parker, med fokus på att säkerställa lokal avledning av regnvatten samt urbana biotoper. Bebyggelsestrukturen medger stor frihet i utvecklingen, samtidigt som den förenar de bästa egenskaperna från den omgivande stadens kvartersstruktur och hamnområdenas mer fristående byggnadsvolymer.

Läs mera

Fler projekt | Planering

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.