Friblick, rättspsykiatrisk anläggning. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller

Friblick, rättspsykiatrisk anläggning

Tävlingsförslaget har som mål att skapa en trygg och säker rättspsykiatrisk behandlingsmiljö som respekterar de behov som patienter, anhöriga, anställda och samhälle har. Utgångspunkten har varit att skapa en anläggning med hög säkerhet, men med bibehållande av värdiga och upplevelserika ramar för de patienter som tillbringar lång tid här, och med fokus på en trygg och inspirerande arbetsmiljö för de anställda. Förslaget fick andra pris i tävlingen, och mycket beröm av den svenska juryn:
 Friblick, rättspsykiatrisk anläggning. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Locum AB

Adress

Flemmingsberg, Sverige

Omfattning

23 500 m²

År

2006

Ingenjör

Ramböll Sverige AB

Arkitekt

C.F. Møller Architects (f.d. Berg Arkitektkontor, sedan 2007 en del av C.F. Møller Architects)

Pris
Pris
  • 1:a pris i arkitekttävling. 2006

"Juryn har beslutat sig för att tilldela Friblick andra priset för den säkra helhetslösningen med en stram och rationell underliggande struktur, som ges ett dramatiskt uttryck i en rumsligt spel mellan ute och inne. Förslaget har en framåtblickande hållning, som innebär att rättspsykiatrin står för god vård, trots de höga säkerhetskraven.”

Läs mera

Fler projekt | Hälsa

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.