Globen Gardens. C.F. Møller

Globen Gardens

Globenområdet i Stockholm, förvandlas i detta förslag, till en tydlig destination och ett levande grönt stadskvarter.
 Globen Gardens. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Veidekke

Adress

Stockholm, Sverige

Omfattning

115 000 m²

År

2017, Markanvisningstävling

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Andra samarbetspartners

Luxigon

Genom en nära koppling mellan arkitektur, landskap, stad och livsstil ska Globen Gardens bli en del i visionen om ett mer funktionellt och modernt Globenområde. Förslaget skapar en plats där en hållbar och grönskande stadsmiljö länkas samman med omkringliggande stadsdelar. Globen Gardens är en stadsdel byggd i trä - en modern trästad. Strukturen är uppbyggd som en lamellstruktur som kompletteras av höga hus. Dessa varierar i höjd för att ge dynamik och tillföra dagsljus och en känsla av luftighet.

Nya gemenskaper skapas

Ambitionen för området är att skapa ett levande och grönt stadskvarter. Globen Gardens lever sida vid sida med ett urbant och vibrerande stadsrum, anpassat för stora events för hela Stockholmsregionen. Bor man i Globen Gardens så bor man tätt på naturen, men mitt i det pulserande gatulivet. Man bor också i en stadsdel där olika människor och flera generationer möts och där nya gemenskaper skapas. En masterplan som förenar stadsliv med natur, det privata med gemenskap, puls med lugn och träkonstruktion med höga flerbostadshus.

Förslaget består av två grundläggande huvudelement. Ett nytt stadsrum, Globentorget, och ett nytt sammanhängande stadskvarter, Globen Gardens. Torget är områdets urbana aktivitetslunga, skapat som ett stort sammanhängande stadsrum med plats för både events- och vardagliga aktiviteter. Det nya stadskvarteret utformas som ett identitetskapande och unikt stadsutvecklingsområde med gårdsrum och lokala fickparker, alla med säregna identiteter.

Läs mera

Fler projekt | Planering

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.