GoBiGas. C.F. Møller

GoBiGas

Parallellt uppdrag gällande gestaltning av en anläggning för produktion av biometan - projekt GoBiGas - där man via avbruten förbränning av främst skogsavfall framställer fordonsgas. Uppgiften var att skapa en teknisk anläggning med hög arkitektonisk status i ett kuperat kustlandskap.
 GoBiGas. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Göteborg Energi AB

Adress

Göteborg, Sverige

Omfattning

23 000 m²

År

2010, tävling

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Anläggningen kommer att ligga väl synlig vid inloppet till Göteborg i ett storskaligt natur- och industrilandskap i anslutning till Älvsborgsbron. Ett landmärke, en symbol och representant för Göteborgs omställning till en mer hållbar stadsutveckling. Byggnadernas placering på tomten är styrd av dels processen, platsens topografi, krav på skyddsavstånd till angränsande verksamheter, begränsningar med hänsyn till befintliga bergrum, samt önskan om att spara befintliga naturvärden och skapa en anläggning som kännetecknas av ordning och reda. Själva gestaltningen tar sitt avstamp i planlayouten som illustrerar bränslets väg uppför berget till förgasaren och reningen av gasen men främst syftar den till att skapa en klar och tydlig identitet för den nya anläggningen. De olika byggnads-volymerna är insvepta i ett yttre hölje av metallribbor till en samlande gestaltning. En stark och tydlig form för Göteborg och Göteborg Energis satsning på platsen - ett tydligt signum för satsningen på den nydanande produktionen av biometan.

Läs mera

Fler projekt | Industri

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.