Granton Waterfront Development. C.F. Møller

Granton Waterfront Development

Översiktsplan som omfattar landskaps- och byggnadsdesign, för att omvandla historiskt hamnområde till ett hållbart kvarter som ansluter till Edinburghs centrum, och fungerar som spjutspets för framtida klimatanpassning.
Fakta

Uppdragsgivare

Cruden Homes, CALA

Adress

Edinburgh, UK

Omfattning

164 200 m²

År

2022-

Ingenjör

Civil & Structural Engineering: Etive

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbeta med Smith Scott Mullan Associates

Landskap

C.F. Møller Architects

Andra samarbetspartners

Energy Consultants: Atelier Ten

Granton Waterfront ligger endast tre mil norr om Edinburghs centrum och har en rik industri- och sjöfartshistoria. Översiktsplanen omvandlar området till ett hållbart kvarter som leder till att Edinburgh kan förverkliga sina klimatmål och hur människors vardag kommer att se ut i framtiden. I översiktsplanen införs en rad olika landskapsområden som bygger på landskapet och anpassas för att återanvända befintliga strukturer och topografi. Detta inkluderar nya gång- och cykelvägar för att främja hälsosamma och aktiva transportsätt och minska biltrafiken, skapa säkrare och mer attraktiva gator och minska buller och luftföroreningar. Nya gemensamma trädgårdar och lek- och aktivitetsområden kommer att inspirera människor i alla åldrar till spontan lek och aktivitet. Ett markant annorlunda landskap ligger vid foten av en historisk gasklocka och mur, och omfattar dammar och gångvägar.

Byggnaderna är placerade och utformade för att prioritera solljus och utsikt mot bakgårdar och baksidor av högre byggnader som ligger på norra sidan av kvarteret. Trappor med varierande byggnadshöjder, från sex till fyra och från fyra till två våningar ger en distinkt form åt byggnadernas taklinje.

Klimatanpassning och hållbarhet

Översiktsplanen är utformad för att uppnå målet om koldioxidneutralitet. Dränering av ytvatten leds till våtmarker och dammar, genomsläpplig markbeläggning, regnträdgårdar och innergårdar, och gröna tak minskar trycket på det befintliga avloppssystemet och bidrar till att öka den biologiska mångfalden i området.

Material med lägsta möjliga inbäddade koldioxidutsläpp används. Som byggmaterial används trä och det är stort fokus på underhållsmöjligheter, livslängd, återanvändning och materialåtervinning.

Läs mera

Fler projekt | Klimatanpassning/Planering

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.