Greenwich Peninsula, Plot M0116. C.F. Møller

Greenwich Peninsula, Plot M0116

Bostadsfastigheterna på ett tidigare industriområde söder om Millennium Dome, London.
Fakta

Uppdragsgivare

Meridian Delta Ltd

Adress

London, UK

Omfattning

15 000 m² (144 bostäder)

År

2007-2009

Tävling

1:a pris i tävling. 2007

Ingenjör

Buro Happold AKT

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Andra samarbetspartners

AYH RPS Planning

Pris
Pris
  • 1:a pris i tävling. 2007

Byggnationen är det vinnande förslaget i en tävling om att skapa en av de första bostadsfastigheterna på ett tidigare industriområde söder om Millennium Dome. I uppdraget ingick att utnyttja markområdet så väl som möjligt, med en hög grad av boendetäthet. Förslaget skulle utgå från masterplanen för Greenwich Peninsula. Denna plan ställer höga krav på hållbarhet och på att en stor procentandel av lägenheterna ska ha ett pris som är överkomligt för låginkomsttagare. Den arkitektoniska strategin har varit att maximera bostädernas kvalitet genom att så långt möjligt säkerställa ljusinsläpp från två håll i lägenheterna, samt att anlägga innergårdar, takterrasser och altaner orienterade mot solljuset och utsikten. Av hänsyn till hållbarhetsaspekten handlar det till stor del om prefabricerat material.

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.