Hagastaden Papillon. C.F. Møller

Hagastaden Papillon

Papillion, nytt kontorshus i ett av Stockholms största stadsbyggnadsprojekt, som är en del av ett nytt kvarter som ingår i planområdet för Östra Hagastaden.
 Hagastaden Papillon. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Atrium Ljungberg

Adress

Stockholm, Sverige

År

2020-2021

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Det nya kontorshuset Papillion är inspirerat av mötet mellan stad och land – en byggnad som har sin egen karaktär men som samtidigt förhåller sig till sin omgivning. Projektet är ett fint samspel mellan landskap och byggnad där platserna runtom byggnaden spelar en central roll, främst den nya gröna terrassen – Bellmanterrassen.

Byggnaden ligger mellan Norra stationsparken och Uppsalavägens angöring till Stockholm, och kommer att utgöra slutstenen som fullbordar Hagastadens norra bebyggelsebåge. Unikt för Papillon är den direkta anslutningen till Bellmansterrassen, som utformas för att utgöra en förlängning av de angränsande park- och naturområdenas kvalitéer. På så sätt överbryggas infartsvägarnas påverkan på landskapsbilden och staden läks samman. Tunnelväggen och terrassen ska upplevas som en bearbetad del av den naturliga topografin. Genom att klä in tunnelväggen i råkilad granit och gestalta terrassen med naturmaterial ansluter gestaltningen till äldre anläggningar. Terrassen ska inge en känsla av att ha funnits före byggnaderna och att de stora husvolymerna vilar på en beständig grund. I kombination med taklandskapen binds områdets grönstruktur samman och bryter av mot byggnadens stora volym.

Identitetsskapande byggnad som smälter in

Byggnadens basmaterial består av fiberbetong som är ett hårt och lätt material med tät yta och en hållbarhet på mer än 100 år. För att ge Papillion en egen stark karaktär har man valt ut en grå kulör som inte konkurrerar med teglet på de omkringliggande byggnaderna. Samtidigt som man förhåller sig till omgivningen genom att jobba med ett extra lager fyllningar av glaserade, keramiska plattor, samt en varm kopparröd ton som anspelar på tegelbyggnaderna runtomkring. En viktig nod i det nya kvarteret är den höga entrén mot Norra Stationsparken som med sina vridna, kopparfärgade keramiska plattor skapar ett spännande ljusspel. Ett annat viktigt element på platsen är portiken på Bellmanterassen som kommer bli en anledning att besöka kvarteret Papillion.

Läs mera

Fler projekt | Kontor & Kommersiellt

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.