Hälsocenter för cancersjuka ”Villa Vita”. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller

Hälsocenter för cancersjuka ”Villa Vita”

”Villa Vita” är ett hälsocenter dit cancersjuka kan komma och få rådgivning, terapi, få motion, delta i hjälpgrupper och få vägledning i kost och motion. Centret drivs av Köpenhamns kommun i samarbete med Cancersjuka bekämpning.
 Hälsocenter för cancersjuka ”Villa Vita”. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Köpenhamns Kommun och Kræftens bekæmpelse

Adress

Köpenhamn

Omfattning

1 800 m²

År

2009

Byggherrerådgivning

Dominia AS

Entreprenör

Hoffmann

Ingenjör

Moe og Brødsgaard

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Konstnär

Aggebo og Henriksen

Hälsocentret framträder genom sin arkitektur och sin placering på marken som en sammanhängande och karakterristisk ny struktur i området, och vill vara igenkännande från alla håll och därmed stärka centrets identitet som en speciell byggnad.

Byggnaden framträder som ett informell och inbjudande. För att undgå en institutionell prägel och för att säkra att det vill ge den nödvändiga trygghet för byggnaden och sin personal, bryts byggnadens inre struktur ner i mindre enheter med ett varierat inre förlopp omkring centrets centrala sociala rum.

Ankomstfoajén och gemensamma utrymme i centrets mitt – är ett rum med trivsamma nicher och uppehållszoner, där man utöver att mötas och prata även kan samla aktiviteter. Alla centrets primära funktioner nås som nämnt från det gemensamma rummet vilket belyses av en semitransparent vägg ut mot Nørre Allé och har en öppen dialog med det gröna trädgårdsrummet i mitten av centret.

Organisatoriskt är centrets olika avdelningar exakt avgränsade i förhållande till varandra för att säkra farlig koncentration innan varje område, men genom spridning av de mindre samtalsrummen samt genom att placera centrets större kurser/ -aktivitetsrum i var sin ända och på varje våningsplan uppnås en struktur som ger ett organiskt och flytande flöde genom centret.

Läs mera

Fler projekt | Hälsa

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.