Hangar - Aalborg Flygplats. C.F. Møller. Photo: Martin Schubert

Hangar - Aalborg Flygplats

Ny hangar främjar expansionsplanerna för Ålborgs flygplats med bättre faciliteter för medarbetare och kapacitet att hantera fler och större flygplan i en modern arkitektonisk miljö.
 Hangar - Aalborg Flygplats. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Fakta

Uppdragsgivare

Aalborg Lufthavn

Adress

Aalborg, Denmark

Omfattning

3 000 m²

År

2018-2019

Entreprenör

TL Byg

Ingenjör

Niras

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Den nya hangaren på Ålborgs flygplats utgör ett viktigt steg i flygplatsens framtida utvecklingsplaner, eftersom en hangar med en sådan storlek gör flygplatsen mer attraktiv för flygbolag i framtiden. De nya reparationsanläggningarna ger flygplatsen kapacitet för uppställning och service av större flygplan, så att fler flygbolag kan etablera sig på flygplatsen. De bolag som använder flygplatsen idag måste flyga in egna mekaniker eller flyga tomma plan till en närliggande flygplats med bättre faciliteter för att kunna utföra nödvändiga reparationer och lagstadgade säkerhetskontroller. Den nya hangaren blir lösningen på den platsbrist som flygplatsen lider av idag.

Goda faciliteter för både flygplan och mekaniker

Hela anläggningen på drygt 3 000 m² omfattar en reparationshall för alla flygplanstyper upp till storleken på en Boeing 737 MAX. I hallen finns goda faciliteter för mekaniker och en flexibel förvaringsplats som kan delas mellan olika flygbolag samt en särskild låst förvaringsplats för utbytta delar. Hangarens fasader är täckta med svarta profilplåtar, så att den smälter in diskret bland övriga hangarer och småbyggnader på flygplatsens manöverområde. Fasaden mot söder präglas av en elegant profil som ramar in en 40 meter lång port där planen körs in. Serviceområdena och förvaringsutrymmena är utformade så att de ser ut som ett litet tillbyggt element på sidan av hangaren, som framstår som robust och markant. Hangaren är placerad på flygplatsens mark, och där finns utrymme att expandera med tre liknande hangarer i framtiden.

Läs mera

Fler projekt | Infrastruktur

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.