Kongebrocentret

 Kongebrocentret. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Uppdragsgivare

Christiansfeld Kommune

Adress

Christiansfeld, Denmark

Omfattning

3000 m²

År

2005-2007

Tävling

1:a pris i totalentreprenadtävling. 2005

Äldreboendet Kongebrocentret rymmer 28 flexibelt utformade bostäder med attraktiva gemensamma utrymmen. Här har de boende således möjlighet att skapa sig en egen personlig tillvaro, samtidigt som de är del av en gemenskap, och kan dela upplevelser och aktiviteter med andra.

För att få den nya byggnaden att harmoniera med de över 200 år gamla husen i Christansfelds historiska centrum, har man försökt anpassa sig efter den ursprungliga byggnadsstilen på platsen. Varje flygel i äldreboendet är byggd i ljust, sandfärgat tegel. Gavlarna har dock panel av breda bräder i lärkträ, precis som de gamla Christiansfeld-husen.

För att få ut så mycket som möjligt av de vackra omgivningarna är anläggningen indelad i fyra armar som sträcker sig ned mot Taps å. På så sätt får anläggningen ett öppet uttryck. Genom att de gemensamma rummen placerats centralt i förhållande till bostäderna, har de flesta möjlighet att se ut över landskapet genom de stora fönsterpartierna i mellanbyggnadernas sydfasader.

VISA MER OM PROJEKTET

Team

Entreprenör

MT Højgaard

Ingenjör

Strunge & Hartvigsen

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Pris

  • 1:a pris i totalentreprenadtävling. 2005

Referenser

  • 2007 Byggeri #5, p. 26

Särskilt boende

FREMTIDENS SØLUND

Ett paradexempel på framtidens stadsintegrerade vårdcentrum som samlar flera generationer i ett enda block.

RESURSCENTER I COBURG CRESCENT

Ett nytt resurs- och dagcenter för vuxna med inlärningssvårigheter, beläget i Tulse Hill i södra London.

KREBSESTIEN - VÅRDHEM

Nytt vårdhem i Gjesing med 100 nya vårdbostäder som även utgör mittpunkt i en seniorby som förbinder vårdhemmet med resten av Gjesing.

STORSTRØM FÄNGELSE

Med en arkitektur som stöttar fångarnas mentala och fysiska välbefinnande ska Storstrøm Fængsel sätta ramarna för världens mest humana och resocialiserande fängelse.

ARVESET GÅRD - ÅTERSKAP AV TVÅ NEDRIVNA BYGGNADER

Återskapande av historiske gårdsbyggnader i Oslo – nu som del av ett bostadscentrum för hemlösa.

WOODLANDS INTEGRATED HEALTHCARE CAMPUS (SINGAPORE)

Nytt integrerat hälsovårdscampus i Singapores nordliga distrikt Woodlands med akutsjukhus, hälsocenter och vårdhem.

FUGLSANG SJÖ CENTRET

Nytt senioraktivitetscenter med sammanlagt 112 bostäder som små och intima enheter.

MUSHOLM BUGT FERIECENTER, UTBYGGNAD

Tävlingsförslag till utbyggnad med stor respekt för och inlevelse i den befintliga arkitekturen.

NYA FROGNER VÅRDHEM

De Fem Haver är ett vårdhem för dementa med fem gröna atrier och organiska, cirkulära gångvägar.

BROGÅRDEN

Gästhus till kurscenter med plats för 14 familjer med handikappade barn.

HOSPICE DJURSLAND

Ett hem som både fysiskt och psykiskt är skapat för människor i slutskedet av livet, deras anhöriga samt personal.

BÅRLISKOGEN SHELTERED HOUSING

Bårliskogen sheltered housing: 16 residences for the physically and psychologically disabled.

HEP-HUSET - ÄLDREHUS I LÅGENERGIKLASS 2015

Äldrehus i lågenergiklass 1.

KONGEBROCENTRET

Äldreboendet rymmer 28 flexibelt utformade bostäder med attraktiva gemensamma utrymmen.

SANDEGRAVEN

Bostadsområde med 183 bostäder vid Vejle Ådal.

ÄLDREBOENDET AALHOLMHJEMMET

32 rymligare bostäder som motsvarar dagens krav. På varje våning finns två gemensamma allrum med kök, där ljuset och inredningen bidrar till en behaglig upplevelse.

MUSVÅGEVEJ, SÄRSKILT BOENDE

Boendet och dagverksamheten på Musvågevej har ett tidlöst arkitektoniskt formspråk som utgår från det omgivande kvarterets arkitektoniska särprägel.

SOFIEGÅRDEN, ÄLDRECENTER

De 50 bostäderna är indelade i fem leva-bo-miljöer, placerade ovanpå den gemensamma avdelningen med aktiviteter, café, träningsutrymmen, dagcenter o.s.v.

FLORENCEHORT, ÄLDREBOENDE

Äldreboende i Güterfelde, Tyskland.