Kongebrocentret. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Kongebrocentret

Äldreboendet Kongebrocentret rymmer 28 flexibelt utformade bostäder med attraktiva gemensamma utrymmen. Här har de boende således möjlighet att skapa sig en egen personlig tillvaro, samtidigt som de är del av en gemenskap, och kan dela upplevelser och aktiviteter med andra.
 Kongebrocentret. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Uppdragsgivare

Christiansfeld Kommune

Adress

Christiansfeld, Denmark

Omfattning

3 000 m²

År

2005-2007

Tävling

1:a pris i totalentreprenadtävling. 2005

Entreprenör

MT Højgaard

Ingenjör

Strunge & Hartvigsen

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • 1:a pris i totalentreprenadtävling. 2005

För att få den nya byggnaden att harmoniera med de över 200 år gamla husen i Christansfelds historiska centrum, har man försökt anpassa sig efter den ursprungliga byggnadsstilen på platsen. Varje flygel i äldreboendet är byggd i ljust, sandfärgat tegel. Gavlarna har dock panel av breda bräder i lärkträ, precis som de gamla Christiansfeld-husen.

För att få ut så mycket som möjligt av de vackra omgivningarna är anläggningen indelad i fyra armar som sträcker sig ned mot Taps å. På så sätt får anläggningen ett öppet uttryck. Genom att de gemensamma rummen placerats centralt i förhållande till bostäderna, har de flesta möjlighet att se ut över landskapet genom de stora fönsterpartierna i mellanbyggnadernas sydfasader.

Läs mera

Fler projekt | Särskilt boende

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.