Kvarteret Galten. C.F. Møller

Kvarteret Galten

Galten är ett nytt kvarter mitt i Lund som med egna butiker och torg, en biograf och en stor grön innergård skapar en liten stad med en unik identitet, där vardagslivet, bra gemenskap och närhet till gröna omgivningar står i fokus.
 Kvarteret Galten. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Norcap A/S & Lund Kommune

Adress

Lund, Sverige

Omfattning

20 550 m², 3.700 m² handel, 3.000 m² biograf och 13.300 m² bostäder

År

2017, tävling

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Andra samarbetspartners

Konsulter: Carl Chytraeus (trafik) - A&C Konsulter AB, Carita Melchert (Kulturarv) - Kulturhistoriska Föreningen för Södra Sverige

Kvarteret definieras av ett flerfamiljshus som omger hela byggnadsområdet och ger plats åt en stor grön innergård i mitten. Den lummiga innergården står i kontrast mot utsidans urbana stadsbild, men både utsidan och insidan är formgivna med stor omsorg i syfte att skapa olika rum för vistelse och aktiviteter som skapar livfullhet och gemenskap.

Byggnaden är indelad i mindre byggnadskroppar, som är förskjutna i förhållande till varandra och skapar ställen där man kan vistas längs kanten av byggnaden. Fasadens material består främst av tegel som varierar i färg och ytbehandling mellan byggnadskropparna.

Byggnaden framstår som levande med varierande höjd, ett brutet tak samt takkupor och burspråk – alla element som kännetecknar Lunds distinkta och charmiga arkitektur, men i nytolkning.

På bottenvåningen finns offentliga funktioner såsom butiker, biograf och ett kafé, vilket skapar ett levande och aktivt gatuliv. Mellan de offentliga funktionerna finns passager som förbinder det yttre stadsrummet med innergården. Innergården är uppdelad i områden i olika storlekar så att den kan utnyttjas för många olika typer av aktiviteter. Innergården rymmer både offentliga och halvoffentliga områden som är åtskilda med buskar och fördjupningar för uppsamling av regnvatten.

Bostäderna ligger i huvudsak på första våningen och uppåt. Det finns bostäder i flera olika storlekar. Alla bostäder har dock, oavsett storlek, minst en balkong och ljusinsläpp från två sidor.

Läs mera

Fler projekt | Bostäder

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.