Langarth Garden Village. C.F. Møller. Photo: AHR & WyrdThree

Langarth Garden Village

Översiktsplanen för Langarth Garden Village omfattar bostäder, skolor, butiker, vårdinrättningar och grönområden, och bygger på en ambitiös strategi för samhällsengagemang.
 Langarth Garden Village. C.F. Møller. Photo: AHR & WyrdThree
Fakta

Uppdragsgivare

Cornwall Council

Adress

Truro, UK

Omfattning

190 ha, 2700 boliger

År

2019-

Tävling

1:a pris i arkitekttävling. 2019

Byggherrerådgivning

Arcadis

Ingenjör

WSP

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbejde med AHR Architects og Poynton Bradbury Wynter Cole Architects

Landskap

TEP

Pris
Pris
  • 1:a pris i arkitekttävling. 2019

Som en del av ett arkitektlett branschövergripande team har C.F. Møller Architects vunnit tävlingen om att få utforma en vision, områdes- och översiktsplan, designguide samt ett planeringsutkast för detta utvecklingsområde på 190 hektar väster om staden Truro i brittiska Cornwall. Nyutvecklingsprojektet har nyligen tilldelats statusen Trädgårdssamhälle.

Platsen är belägen i hjärtat av grevskapet Cornwall, och dess östra gräns ligger cirka 3,5 km väster om Truros stadskärna. Området gränsar i söder till A390, en dubbelfilig motorväg som skiljer platsen från den befintliga byggnationen Threemilestone Village. Häckar och skogsområden samt mindre vattendrag präglar områdets utkanter i väster, norr och delvis öster. Inom området finns Langarths pendlingsparkering, med 1 209 parkeringsplatser och bussförbindelser in till Truro.

Både modernt och hänsynsfullt

Projektet är mycket viktigt för Cornwall och för det befintliga området runt Truro och Threemilestone. Här har det getts möjlighet att ta fram en föredömlig ny översiktsplan som är både modern och hänsynsfull, med genomtänkt landskapsstrategi och samhällsfokus, och som är optimerad för flexibilitet och bästa möjliga livskvalitet. Översiktsplanen omfattar upp till 4 000 bostäder samt social infrastruktur med skolor, butiker, sjukvård och grönområden. Planen utgår i hög grad från de principer som C.F. Møller Architects utvecklade till tävlingsbidraget ”Ny vision för Garden City”. Målet för Langarth Garden Village är 20 procents nettoökning av den biologiska mångfalden i hela området, och enligt översiktsplanen ska över 5 hektar ny skog planteras. Dessutom ligger projektets ambitionsnivå för hållbarhet avsevärt högre än minimistandard, och bostäderna ska ha noll nettoutsläpp av koldioxid. En omfattande engagemangs- och kommunikationsstrategi gentemot intressenter och lokalsamhälle har legat till grund för alla etapper i arbetet, och översiktsplanen har nyligen gått vidare till planeringsstadiet.

Läs mera

Fler projekt | Planering

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.