Möjlighet studie Larvik station - Skagerraksporten. C.F. Møller

Möjlighet studie Larvik station - Skagerraksporten

Konceptet ”Skagerraksporten” väver samma arkitektur, kollektivtrafik, strandpromenad och resten av Larviks centrum i en ny, framtidssäkrad stadsdel i Larvik.
 Möjlighet studie Larvik station - Skagerraksporten. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

InterCity, Bane NOR

Adress

Larvik, Norge

Omfattning

37700 m² nybyg

År

2018

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

Dronninga Landskap

Andra samarbetspartners

Rejlers

Huvudsyftet med denna genomförbarhetsstudie för stationsplaceringen i Larvik är att skapa en god stadsutveckling och göra platsen bra för kollektivtrafik, fotgängare och cyklister. Detta mål uppnås genom att inrätta en offentlig central plats som utgör hjärtat i knutpunkten Larvik. Här kan man njuta av en av Larvik starkaste kvaliteter – placeringen längst in i Larviksfjorden med utsikt över Skagerak. De befintliga gatorna förlängs därmed hela vägen ner till fjorden, och stationen lyfts upp över marken så att Storgata och det dagliga flödet kan passera under. På Storgata prioriteras kollektivtrafik och generösa cykelbanor, och arkitektur, landskapsarkitektur och planering används för att på ett strategiskt plan stötta och framhäva de egenskaper som redan finns i Larvik.

Byggnaderna ”Bøkehallene” och ”Strandhusene” byggs precis bredvid järnvägsspåret som ett sammanhängande byggnadskomplex i enlighet med vad lagen tillåter. Norr om järnvägen placeras Bøkehallene, som konstrueras i massiv bok. De fungerar som en uppsättning ”hus” som trappas ner mot öst och väst. På så vis knyter de an till Larviks många olika byggnadstyper, som Herregården eller de minsta husen på Tollerodden. Bøkehallene innehåller stationsfunktioner samt företag och servicefunktioner så som restauranger, kontor och detaljhandel.

Strandhusene vetter mot söder och inrymmer servicefunktioner, företag och handel, gärna med anknytning till aktiviteterna längs strandpromenaden. Dessa konstrueras också med ramar i massivträ. Österut i bukten ligger bostadsområdet ”Tollerhavna”. Dessa är lägenhetshus av massivträ, som hittar en plats i 1600-talstaden på Tollerodden med solida byggnadskonstruktioner och valmat tak. I Tollerhavna används ”Larviksplaetten” – en palett utarbetad med hjälp av vår analys av Larviks centrum – för att integrera den nya stadsdelen med befintlig bebyggelse.

Läs mera

Fler projekt | Planering

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.