Najaden 1. C.F. Møller

Najaden 1

Nytt bostadskvarter i Lund. Förslaget för kvarteret ”Najaden” tar tillvara på platsen med nära förbindelse till sjö och natur.
 Najaden 1. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Slättö

Adress

Lund, Sverige

Omfattning

8 100 m²

År

2017-

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • 1:a pris, markanvisningstävling. 2017

Den öppna kvartersstrukturen förstärker kopplingen till kulturlandskapet och platsens urbana kvaliteter. Byggnaderna föreslås med gedigna tegelfasader och en stomme av massivt trä. Alla husen utförs med höga bottenvåningar innehållande lokaler, bokaler och bostadsentréer. I kvarterets sydvästra hörn planeras en restaurang som blir en naturlig mötesplats för boende och besökare i direkt anslutning till torget och parken. Med biotoptak och generösa grönytor ges förutsättningar att främja biologisk mångfald, genom att ge en fristad till insekter, pollinationer och fåglar samt en naturlig fördröjning av dagvatten. De planerade grönytorna innefattar platsspecifik växtlighet som också aktiverar social gemenskap. På bostadsgården placeras tre växthus som möjliggör för odling och mötesplatser för de boende.

Läs mera

Fler projekt | Bostäder

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.