National Diabetes Center. C.F. Møller. Photo: MIR

National Diabetes Center

National Diabetes Center er en del av en större utbyggnad av King Khaled University Hospital på King Saud University i Riyadh, Saudi-Arabia.
 National Diabetes Center. C.F. Møller. Photo: DIIZ
Fakta

Uppdragsgivare

Strategic Construction Program, King Saud

Adress

Riyadh, Saudi-Arabien

Omfattning

16 000 m²

År

2008-2013

Entreprenör

ABV Rock Group

Ingenjör

Rambøll, FB Engineering AB

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbejde med LINK arkitektur

Det är ett nationellt kompetenscenter för diabetes, där man i tillägg till forskning och överordnade nationella funktioner tar hand om speciellt komplicerade fall, både poliklinisk och vid inläggning. Det vill säga att rent praktiskt är det ett minisjukhus, med både mottagning, radiologi, en stor poliklinisk avdelning, vårdavdelning, informationsavdelning och undervisning. Projektet är organiserat med tre byggnader (vårdavdelningar, behandling och laboratorier-/servicefunktioner) runt en inre oas i form av ett tre etage högt skuggat atrium under en stor takskiva som filtrerar det skarpa dagsljuset.Både byggnaden och dess orientering är utformad för att få ett optimalt utnyttjande av det kraftiga solljuset samtidigt som det skärmas av mot värmen. I början av atriet finns en reception, restaurang och andra gemensamma funktioner. Uppdelningen i tre byggnader ger en klar och tydlig organisation vilket skapar en bra och effektiv logistik. Materialvalet utgör en nytolkning av lokala byggtraditioner kombinerat med modern prefabrikation.

De tre byggnaderna utförs i prefabricerad betong med kraftig relief som ger avskärmning och ett raffinerat skuggspel i det nästan lorätta solljuset.

Tillbakadraget under den stora takskivan är användningen av glas mer framträdande.

Takskivan som innehåller tekniska installationer omsluts av en skärmvägg i ett perforerat platematerial vilket tar upp de traditionella filigrane flettverk.

Läs mera

Fler projekt | Hälsa

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.