OUS - Ombygning Oslo Universitetssygehus Ullevål. C.F. Møller

OUS - Ombygning Oslo Universitetssygehus Ullevål

Ombyggnaden och renoveringen av avdelningen för infektions- och lungmedicin i byggnad 3 och den gastrokirurgiska och ortopediska sängavdelningen i byggnad 7 är fyra projekt med ombyggnadsarbeten som förbättrar tekniska och planmässiga förhållanden på fyra olika avdelningar på Ullevåls sjukhus i Oslo.
 OUS - Ombygning Oslo Universitetssygehus Ullevål. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Oslo Universitetssykehus HF

Adress

Oslo, Norge

År

2016-2017

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Byggnadsarbetet i byggnad 7 handlar endast om mindre justeringar som uppdelning av flerbäddsrum till enbäddsrum och etablering av smittskyddsisolering. I byggnad 3 handlar byggnadsarbetet i högre grad om omplacering av funktioner, förbättring av logistik och etablering av nya funktioner i rummen.

Bakgrunden till alla ombyggnadsarbeten är krav från myndigheter på förbättringar beträffande smittskydd och allmän design.

Läs mera

Fler projekt | Hälsa

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.