Revitalisering av Ravnkloa. C.F. Møller

Revitalisering av Ravnkloa

Uppdraget har varit att göra om och revitalisera en av Trondheims äldsta och mest historiska platser, Ravnkloa, så att området på nytt kan utgöra ett levande stadsrum vid kanalen i stadens norra delar.
 Revitalisering av Ravnkloa. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Trondheim kommune

Adress

Trondheim, Norge

Omfattning

1 hektar

År

2014

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

Dronninga landskap AS

Andra samarbetspartners

Zenisk AS

Platsen har sedan 1600-talet varit knutpunkt för handel mellan bönder, fiskare och bybor, men är idag nästan bortglömd i stadsbilden.

Parallelluppdraget från C.F. Møller öppnar för nytt och spirande liv längs kanalen:

Hjärtat i revitaliseringen är en ny gång- och cykelbro som förbinder Ravnkloa med staden i norr och gör platsen till en knutpunkt för stadens cykeltrafik. Bron kan öppnas för båttrafik och utformas som en enkel och stilren konstruktion, klädd med metallplåtar som reflekterar vattenytan i kanalen och Trondheims unika ljus.

Avsatser och vattentrappor som går ända ned till vattnet samt nytt café- och restaurangliv vid hamnen är nycklarna till att skapa ett levande mikroklimat kring den fridfulla inre hamnbassängen, med placering där fotgängare och cyklister kommer i land.

Det nya Ravnkloa har en viktig plats i Trondheims vision om "Kanalområdet" – en ny stadsdel i Trondheim med både bostäder och företag. Som del av kanalområdet skapas i förslaget en ny kanalpromenad med träd, sittplatser och trappor längs vattnet öster och väster om Ravnkloa.

Läs mera

Fler projekt | Infrastruktur

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.