Sassari Hospital. C.F. Møller

Sassari Hospital

Två sjukhus i den italienska staden Sassari ska slås samman till ett. University Hospital of Sassari och Sassari Regional Hospital drivs idag som självständiga enheter och ligger fysiskt åtskilda av en offentlig huvudväg. Målet är att både logistiskt, funktionellt och visuellt knyta samman sjukhusen för att skapa ett sammanhängande campusområde med fokus på ökad effektivitet och kunskapsdelning.
 Sassari Hospital. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Azienda ospedaliera universitaria di Sassari

Adress

Sassari, Italien

Omfattning

30 000 m²

År

2014-

Ingenjör

Politecnica

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Andra samarbetspartners

Metassociati SPA

Pris
Pris
  • 1:a pris i arkitekttävling. 2014

Sassari är den italienska regionen Sardiniens näst största stad med över 130 000 invånare i själva staden och drygt 275 000 invånare i hela kommunen.

Projektet omfattar byggandet av 30 000 m² ny behandlingsyta, inklusive ett nytt center för nyblivna mödrar. Anläggningarna ska ersätta en rad äldre byggnader som inte lever upp till kraven på jordbävningsskydd.

De båda sjukhusen kommer att knytas samman genom en rad underjordiska tunnlar och en gångbro, eftersom det inte finns möjlighet att lägga om den väg som skiljer de båda sjukhusen åt. En ny gemensam entré för hela sjukhuset vid University Hospital of Sassari ska innehålla öppenvårdsmottagningar, kontor och butiker. Kring den nya huvudentrén skapas en ”View Plaza” med rekreationsanläggningar och utsikt över området.

Hela ombyggnaden ska genomföras utan att påverka driften i de övriga delarna av sjukhusen.

Läs mera

Fler projekt | Hälsa

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.