Sørumsandbyen. C.F. Møller

Sørumsandbyen

Stationsorten Sørumsand, ca. 30 km utanför Oslo, vill bli en attraktiv förort för det växande antal människor som väljer att bosätta sig i Norges huvudstad. Målet är att växa från nuvarande ca. 3 500 invånare till att bli dubbelt så stort 2040.
 Sørumsandbyen. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Sørum kommune

Adress

Sørumsand, Norge

Omfattning

300 000 m²

År

2013, parallelluppdrag

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

Dronninga landskap AS

Andra samarbetspartners

Vista Analyse AS, TØI

Tanken är att utveckla stationsorten, som har legat utspridd kring stationen sedan 1892, till en tättbebyggd, urban förortsmiljö med så lite biltrafik som möjligt. Därför ska stadsutvecklingen ske inom gångavstånd från centrum, vilket motsvarar en radie på 500 m från järnvägsstationen:

Sørumsand ska bli mer kompakt, med högre och tätare bebyggelse kring den centrala affärsgatan Torggata och flera attraktiva stadsrum. De korta avstånden och närheten till stationen, som ger snabba förbindelser till storstadens arbete och puls, innebär att invånarna för det mesta kan ta sig dit de vill genom att gå eller cykla. Samtidigt innebär detta minimala ingrepp i skogs- och jordbrukslandskapet, där Norges längsta älv Glomma flyter fram. Invånarna kan njuta av utsikten över landskapet från sina bostäder, och få tillgång till vackra rekreationsområden och promenadvägar längs älven strax utanför dörren.

Den historiska timmerflottningen längs älven har utgjort inspiration till att bygga flera av husen i trä.

Sørumsand ska med andra ord vara en urban, smart och grön förort under 2000-talet som visar prov på en alternativ utveckling där landskapet inte fylls av prefabhus och det går att handla utan att ta bilen.

Läs mera

Fler projekt | Planering

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.