Sogn Hageby. C.F. Møller

Sogn Hageby

Målet med den nya stadsdelen Sogn Hageby är att skapa ramar för en ny attraktiv destination i Oslo som är öppen, mångsidig och inbjudande för både boende och besökare.
 Sogn Hageby. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Undervisningsbygg Oslo KF

Adress

Oslo, Norge

Omfattning

97 ha

År

2019, tävling

Arkitekt

C.F. Møller Architects & Reiulf Ramstad Arkitekter

Andra samarbetspartners

Rummets Sprog och Transsolar Energietechnik

I utkanten av centrala Oslo utvecklas en ny stadsdel som bygger på den norska ”haveby”-principen. Visionen är att utveckla ett grönt område, med fokus på gemenskap, hållbarhet och en bra plats att vara, umgås och leva på, i ett tätt och funktionsblandat område. Områdets funktioner varierar mycket och utvecklingsplanen för den nya stadsdelen inbegriper bland annat en skola, en multihall, ett vårdhem samt företag och bostäder. Projektet är utformat för att skapa en robust plan som kan bebyggas med varierande täthet och program utan att förlora grundläggande identitet, egenskaper och kvaliteter.

Sogn Hageby har utvecklats med fokus på gemenskaper och som ett huvudsakligen bilfritt område. Bostäderna är organiserade runt gemensamma trädgårdar och de olika funktionerna är placerade så att olika användargrupper möts. Genom att skapa bra gemensamma rum och varierande och gröna utrymmen utomhus med möjlighet till fysisk aktivitet, säkerställs att områdets många framtida funktioner stöder och förstärker varandra.

En ny destination i Oslo

Sogn Hageby appellerar bredare än bara till invånare och dagliga användare. Ett viktigt fokus är att skapa unika områden som kan bidra till att göra platsen till en destination som man vill resa till och stanna på. Detta sker bland annat genom investeringar i gemensamma mötesplatser som sportarenan, gemensamma multihallar, badanläggningar och bibliotek, och genom att skapa gröna upplevelser i området i form av attraktiva promenad- och cykelleder. De gemensamma mötesplatserna kommer att vara centrala för det sociala livet, där det goda bostadsområdet etableras.

Läs mera

Fler projekt | Planering

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.