Støvring Ådale. C.F. Møller

Støvring Ådale

Utvecklingsplan som sammanbinder Støvring med den nya stadsdelen Støvring Ådale genom att ett stationsområde utvecklas till en mötespunkt i staden.
 Støvring Ådale. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Rebild Kommune

Adress

Støvring, Denmark

Omfattning

2,8 ha

År

2018, tävling

Byggherrerådgivning

Kuben Management

Ingenjör

COWI

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

C.F. Møller Architects har i ett parallelluppdrag och i samarbete med Rebild kommun tagit fram en utvecklingsplan för en ny stadsdel i Støvring Ådale öster om järnvägen i staden. Stadsdelen är tänkt att utvidga Støvring och bidra till att orten även i framtiden är en plats där människor gärna vill leva och bo. En del av planen är utformad enligt tre huvudstrategier: en sammanhängande järnvägsstad, ett aktivt hälsokvarter och en förtätad förort.

Landmärken och sund livsstil

Den sammanhängande järnvägsstaden skapar nya sammanhang och förbindelser över järnvägen, bland annat genom en ny bro för oskyddade trafikanter som binder samman stadens gamla västra och nya östra delar. Bron och stadslandskapet är grupperade runt stationsområdet, Støvrings nya landmärke och mötespunkt. Det aktiva hälsokvarteret lägger fokus på en modern och sund livsstil som ett återkommande tema i området. Här byggs en vårdcentral och en grön, upplevelserik slinga för fotgängare och cyklister. Stadsrummet längs slingan är ett utflyktsmål för invånare som uppskattar utomhusaktiviteter och bidrar därigenom till en sund och aktiv livsstil. Slingan förbinder stationsområdet i väster med de nybyggda bostadsområdena i öster, samt staden med den omgivande naturen.

Den förtätade förorten Støvring Ådale kommer till uttryck i ett bostadsområde med fokus på en tät och varierad befolkningsmix och blandade bostadstyper som möjliggör umgänge över generationsgränserna. De olika bostadstyperna ligger till grund för en varierad arkitektur som bidrar till upplevelserika stadsmiljöer och gaturum.

Läs mera

Fler projekt | Planering

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.