Strandbakkehuset barnhospice. C.F. Møller

Strandbakkehuset barnhospice

Ett nytt barnhospice, Strandbakkehuset, kombinerar arkitektur och natur, för att skapa en trygg grund utifrån hospicefilosofin: liv, lek och lindring.
 Strandbakkehuset barnhospice. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Den Selvejende Institution Hospice Djursland

Adress

Rønde, Denmark

Omfattning

1 230 m²

År

2019, tävling

Byggherrerådgivning

Rambøll

Entreprenör

CC Contractor

Ingenjör

Hamiconsult

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Strandbakkehuset ligger i direkt anslutning till nuvarande hospice, Djursland, i ett naturskönt område nära skog och sjö. Vid utformningen av det nya barnhospicet Strandbakkehuset har det varit viktigt att se till att det nya hospicet kompletterar den befintliga anläggningens arkitektoniska kvaliteter. Strandbakkehusets fasad består av vertikala ekpaneler som vid ingången bildar en böjd fasadsträcka. De rundade formationerna framhäver och skapar samspel med det befintliga och välkända arkitektoniska uttrycket på Hospice Djursland.

Utsikt över stora vidder

Vid disponeringen av Strandbakkehuset har en prioritering varit att inrymma

alla familjebostäder på entréplan. För att ge trygghet och närvaro åt patienterna har personalen placerats för god visuell kontakt med entrén och naturligt visuell kontakt med familjeområdet. De andra gemensamma funktionerna placeras i ett underliggande terrassplan i nivå med skog och sjö.

Det gemensamma rummet, och det tillhörande övertäckta uppehållsrummet, har utsikt över ängarna och bukten, en lyx som delas av alla. Omgivningarna har varit en viktig faktor i designprocessen, där ramverket måste ge möjlighet till en kärleksfull omsorg och ett värdigt avsked till livet, vilket ska bidra till att omvandla tiden på hospice till viktiga och goda erfarenheter. En sensorisk trädgård med beläggningar i rundade kurvor, som konstrueras i gummiasfalt mellan trädstammar och buskage, hjälper till att göra skogen tillgänglig för alla, inklusive den som är sängliggande, och på så vis inkluderas familjebostäderna i närvaron av skogen.

Läs mera

Fler projekt | Särskilt boende

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.