Straume sentrum festplass og høyhus. C.F. Møller

Straume sentrum festplass og høyhus

Den norska ön Sotra har de senaste åren upplevt en kraftig befolkningsökning. Förslaget omfattar en modernisering av staden Straume, huvudorten på Sotra, och kärnan i projektet är en ny festplats som kan rymma stora folkliga evenemang samt ett nytt landmärkeshöghus intill platsen, med konferenscenter, kontor och hotell.
 Straume sentrum festplass og høyhus. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Sartor Holding AS

Adress

Straume sentrum, Fjell kommune, Norge

Omfattning

14 000 m²

År

2012 (konkurrence)

Ingenjör

ÅF Norge AS

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbejde med JAJA Architects

Landskap

Tredje Natur

Andra samarbetspartners

Vista Analyse AS Arkitekt Peter Hemmersam

Festplatsen och arkitekturen som omger denna är stadens nya pulserande hjärta med ett av Norges största shoppingcenter som granne. Den nya platsen har inspirerats av den omgivande naturen och för in den i hjärtat av staden med gröna trädgårdar och vattenkonst som gör vistelsen i stadens centrum till en upplevelse. Platsen har en svag lutning in mot ett cirkelformat centrum, skapat för t.ex. konserter, teater och andra kulturupplevelser och med amfi-sittplatser längs cirkelns ena sida. Platsen skapar en rumslig och estetisk upplevelse som integrerar funktionella behov som sittplatser och en samlingsplats för t.ex. nationaldagen den 17 maj.

Konceptet för höghuset har varit att skapa en byggnad som är flexibel i användning och som, vilket är det viktigaste: tar hänsyn till festplatsens människoorienterade skala. Platsens terräng och beläggning flyter in under byggnadens bottenplan, som en välkomnande matta som väver samman livet på festplatsen med byggnadens inomhusmiljöer.

Höghusets arkitektur med tre vertikalt förskjutna byggnadsdelar signalerar husets tre funktioner: Hotell högst upp, kontor i mitten och ett konferenscenter på bottenvåningen. Mellan var och en av byggnadens tre delar finns det inskjutna ”lufthål” med gröna utomhusterrasser varifrån man har utsikt över staden och landskapet – ett grönt rum för byggnadens brukare.

Läs mera

Fler projekt | Planering

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.