Sundsholmerne - EcoVillage. C.F. Møller

Sundsholmerne - EcoVillage

Sundsholmerne är ett hållbart bostadskollektiv som ligger i Ålborgs nya stadsdel Stigsborg. Byggnadsprojektet är DGNB Guld-certifierat och ritat med hänsyn till sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer.
 Sundsholmerne - EcoVillage. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

EcoVillage

Adress

Aalborg, Denmark

Omfattning

5 000 m²

År

2019-2021

Entreprenör

A. Enggaard

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Bostäderna Sundsholmerne i den nya stadsdelen Stigsborg är skapade för EcoVillage, som etablerar hållbara bostadskollektiv i Danmark. Byggnaderna varierar i höjd och inkluderar ett flervåningshus samt radhus. Tillsammans utgör de ett kvarter runt en öppen innergård. Innergården är hjärtat i bebyggelsen och bidrar till att stärka gemenskapen. I markplanet finns de gemensamma utrymmena, med gästrum, verkstad, gym, kontorskollektiv samt kök och matplats för gemensamma måltider. Den aktiva bottenvåningen bidrar till att ge liv till den nya stadsdelen. På flervåningshusets översta våning finns ett stort sällskapsrum med tillgång till två takterrasser med möjlighet till utomhusvistelse och trädgårdsodling. Det finns en parkeringsplats för bland annat delade elbilar som ligger avskilt från boendeområdena, så att dessa hålls bilfria och trygga för lekande barn.

En extra bred loftgång binder ihop byggnaden horisontellt. Den rymliga loftgången fungerar som en möjlig förlängning av bostädernas vistelseyta, som ett slags privat rum i byggnadens gemensamma utrymme.

Bostäderna har flexibel rumsindelning med lätta skiljeväggar, så att de kan anpassas exakt efter de boendes önskemål. De mer privata rummen vetter mot gatan, där en privat balkong finns. Bostäderna är DGNB-certifierade och deras yta varierar mellan 40 och 110 m2. De är anpassade för alla typer av boende, från ensamhushåll till större familjer. Värme- och övriga driftskostnader hålls nere genom att bostäderna endast har de funktioner som behövs dagligen, medan exempelvis tvättmaskiner är samlade i gemensamma utrymmen. Det installeras vattensparande armaturer i badrum och kök, och regnvatten tillvaratas till toalettspolning och tvätt.

Läs mera

Fler projekt | Bostäder

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.