Tävling för Västhamnen, Helsingborgs Hamn. C.F. Møller

Tävling för Västhamnen, Helsingborgs Hamn

Helhetsplanen för Västhamnen Containerterminal i Helsingborgs hamn bygger på en uppgradering av kapaciteten från nuvarande 175 000 TEU/år till 500 000 TEU/år. Samtidigt är visionen att genom en ”Step-by-Step”-inriktning skapa en helhetsplan som förenar en rad skenbara motsättningar.
 Tävling för Västhamnen, Helsingborgs Hamn. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Helsingborg Hamn AB

Adress

Västhamnen, Helsingborg

Omfattning

150 ha

År

2012

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Till exempel ska verksamheten i hamnen intensifieras, samtidigt som banden mellan staden och hamnen ska stärkas. Dessutom ska ökade säkerhetskrav samsas med attraktiva ytor där allmänheten har tillträde. Infrastrukturen förstärks och framtidssäkras, samtidigt som större delen av hamnområdet ska utgöras av gröna naturområden som led i en allmän minskning av miljöbelastningen. Allt detta baseras på ett omfattande utnyttjande av befintliga strukturer, vilket ska göra det möjligt att genomföra projektet stegvis med låga inledande omkostnader och höga ambitioner för kapacitet och miljö.

Den nya helhetsplanen skapar ett område kring hamnen som är säkert, men samtidigt fullt av upplevelser. I det här gränsområdet introduceras ”öar” i form av gemensamma utrymmen där staden och hamnen kan mötas. Öarna omfattar både hamnanläggningar och offentliga anläggningar, och fungerar som portar till det skyddade hamnområdet i form av en offentlig hamncentral och en central gateanläggning utformad som en rondell.

Planen skapar en enkel och sammanhängande struktur som gör att hamntrafiken och den offentliga åtkomsten kan samspela utan att komma i vägen för varandra – likt ett handslag mellan staden och hamnen. Med detta utformningsförslag blir det möjligt att promenera ovanför och genom containerterminalen – något som inte kan upplevas på många andra platser – via en ombyggd viadukt som görs om till ett nytt promenad/parkstråk.

Konceptet för framtidssäkringen av containerterminalens drift och kapacitet med RTG-kranar bygger på en lång rad noggranna undersökningar kring olika alternativ för utformning av den marina delen, uppställningsplatser och hanteringssystem. En omfattande återanvändning av de befintliga strukturerna kombineras med ett ambitiöst framtidsscenario som både optimerar kapaciteten och minimerar miljöbelastningen genom en samverkan mellan ideal och pragmatiska lösningar.

Läs mera

Fler projekt | Infrastruktur

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.