UiO Centrum for livsvetenskap. C.F. Møller

UiO Centrum for livsvetenskap

Oslo Universitet vill säkra goda framtida förutsättningar för institutet för livsvetenskap, kemi och farmaci genom att bygga en ny forsknings- och undervisningsbyggnad. Den nya byggnaden ska också ligga till grund för ett nära samarbete mellan universiteten och olika aktörer inom livsmedelsindustrin och friskvårdssektorn.
 UiO Centrum for livsvetenskap. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Statsbygg

Adress

Oslo, Norge

Omfattning

66 000 m²

År

2014, tävling

Ingenjör

SWECO Norge, Transsolar, Aas-Jakobsen, NGI

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

Dronninga Landskap AS

Konstnär

Haugen/Zohar AS

Andra samarbetspartners

Laborplaner Tonelli (Laboratory planering)

Tävlingsförslaget från C.F. Møller använder hållbara principer och material för att skapa en tidlös, nordisk arkitektur. Byggnaden ska utgöra ram för en forsknings- och undervisningsmiljö som kan locka till sig de främsta forskarna genom yttre förutsättningar i världsklass.

Förslaget från arkitektbyrån utgår från en organiskt utformad bas som består av de nedersta två våningarna. Dessa ska innehålla gemensamma funktioner och undervisningslokaler. Ovanför dessa finns utrymmen med laboratorie- och kontorsfunktioner.

Förslaget skapar genom planer, snitt och utrymmenas uppbyggnad närhet och tvärfackliga kontakter mellan de enskilda forskningsgrupperna.

Centralt i förslaget är valet av material, som har stor betydelse för byggnadens miljöpåverkan, klimat och den arkitektoniska förståelsen för projektet. Materialet har valts ut med hänsyn till ett kretsloppsperspektiv som täcker allt från produktion, transport och byggande till användning, återanvändning och underhåll. Dessutom åldras materialet med värdighet och utvecklar en patina som stärker byggnadens karaktär med åren.

Basen är klädd med ek, som blir det varma och konkreta material som möter byggnadens besökare. Den robusta exteriören både innesluter och blir del av husets interiör. Grunden i de två nedersta våningarna består av ljus, polerad betong som binder samman den utvändiga förgården med de utåtriktade zonerna inne i byggnaden. De övre våningarna kläs med glas och mörka metallprofiler, vilket gör att de enskilda laboratorie- och kontorsutrymmena framstår som rektangulära, sammansatta element i byggnaden.

Läs mera

Fler projekt | Forskning

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.