Viby Syd. C.F. Møller

Viby Syd

Aarhus-stadsdelen Viby Syd, som har präglats av sociala problem, ska med hjälp av en ny helhetsplan förvandlas till ett attraktivt bostadsområde – såväl socialt som miljömässigt.
 Viby Syd. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Aarhus Kommune, Boligforeningen Aarhus Omegn, Viby Andelsboligforening

Adress

Aarhus, Denmark

Omfattning

200000 m²

År

2010-2011

Byggherrerådgivning

Kuben

Ingenjör

Niras

Landskap

C.F. Møller Architects

Andra samarbetspartners

NIRAS Konsulenterne, ÅF Hansen & Henneberg

Pris
Pris
  • 1st prize for the Community Centre. 2011

Masterplanen omfattar strategiska initiativ som exempelvis nya trafikförbindelser, utbildningsinstitutioner, arbetsplatser och ett nytt medborgarhus, liksom förändringar av befintliga byggnader och grönområden. Till det kommer sociala initiativ och en hög grad av boendedeltagande i förändringsprocessen.

Tre nya diagonala axlar tvärs igenom bostadsområdet skapar nya genvägar i det nuvarande rätvinkliga gångsystemet, och där de tre axlarna möts har tre nya fixpunkter lagts in: ett medborgarhus, en central ”vattenplats” och en redsignad gångbro över den södra ringvägen.

En ny landskapsdesign har till syfte att skapa ett långt mer varierat, hållbart och överskådligt kvarter – och att erbjuda en omväxlande och attraktiv miljö, till gagn för dem som bor i området och i grannkvarteren. Den gröna planen för området omfattar bland annat en omvandling av de homogena gräsytorna mellan bostäderna till blommande ängar.

Den nya designen och renoveringen av bostadskvarteret påverkar även lägenheternas storlek och layout, samtidigt som bättre isolering och teknisk uppgradering av byggnaderna minskar energiförbrukningen i varje byggnad med 50-75 %. Lika viktigt är att husets monotona och nedslitna fasader får ett visuellt rikt och varierat utseende.

Tanken med det nya medborgarhuset är att omvandla den lokala skolan, som idag är en inåtvänd byggnad med överskott av plats, till en ny mötesplats, där skola och medborgarhus smälter samman i en flexibel design.

Läs mera

Fler projekt | Planering

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.