Vilharjeva – Ett hållbart kontorsnav. C.F. Møller. Photo: PLACES

Vilharjeva – Ett hållbart kontorsnav

Inspirerad av platsens industriella karaktär och Ljubljanas övriga arkitektur, överbryggar den nya kontorsbyggnaden luckorna i stadsstrukturen och introducerar nya verksamheter, stadsliv och en ny kontorshub, som stöder innovation och hållbarhet.
 Vilharjeva – Ett hållbart kontorsnav. C.F. Møller. Photo: PLACES
Fakta

Uppdragsgivare

Corwin

Adress

Ljubljana, Slovenia

Omfattning

67800 m²

År

2019, tävling

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Den nya kontorsbyggnaden intill Ljubljanas centralstation bildar ett nytt landmärke och en ny destination i staden. Byggnaden är tänkt att vara en flexibel kontorsbyggnad som också innehåller restauranger, kaféer, butiker och kulturella verksamheter. En av utmaningarna i projektet var att byggnaden ska skapa liv på de omkringliggande gatorna och de allmänna platserna. Projektet etablerar därför två nya offentliga rum - två torgbildningar. Det första torget är av regional betydelse och hjälper till att koppla samman flöden från norr och söder, vilket sker vid kontorsbyggnadens entré. Det andra torget är tänkt som ett lokalt torg för de som arbetar i eller besöker byggnaden.

Inredningsmässigt är byggnaden designad och programmerad, så att den kan anpassas och stödja flexibilitet i syfte att vara det funktionella navet för framtidens Ljubljana.

Läs mera

Fler projekt | Kommersiellt

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.