Kajstaden. C.F. Møller. Photo: Nikolaj Jakobsen

Kajstaden

Kajstaden är ett centralt och sjönära bostadskvarter vid Öster Mälarstrand i Västerås. Den nya stadsdelen är utformad som kvartersstad och är en naturlig förlängning av Västerås stadskärna.
 Kajstaden. C.F. Møller. Photo: Nikolaj Jakobsen
Fakta

Uppdragsgivare

Slättö Förvaltning

Adress

Västerås, Sverige

Omfattning

7500 m²

År

2016-2019

Entreprenör

Martinsons och Consto

Ingenjör

Bjerking

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Landscape

I området finns Mälarparken och Notuddsparken som binds samman till ett sammanhängande grönområde. Kvarteret har en generös utsikt över Mälaren och står i direkt anslutning till torget och kajpromenaden. I konceptet ingår bland annat gemensam elbåtspool och ett särskilt kylutrymme i entrén för matleveranser från Mathem. Byggnation av bostäder omfattar 99 lägenheter med beräknat färdigställande av första etappen under våren 2018. Detaljplan Öster Mälarstrand innehåller i sin helhet ca 700 lägenheter med marinor för fritidsbåtar, som integreras och ansluter till ny bostadsbebyggelse.

Kvarteret innefattar bland annat ett 9 våningar högt bostadshus helt utfört i stomme med massivt trä. Korslimmat trä utgör bärande väggar, bjälklag och hiss/trapphus. Med en förnybar och hållbar konstruktion av trä uppnår kvarteret ett positivt avtryck för miljön och det samlade livscykelperspektivet över tid. Forskning visar på tydliga hälsomässiga fördelar och kvaliteter för boende i hus med stomme av trä. Kajstaden är ett av Sveriges högsta hus med massiv trästomme och den pågående byggprocessen visar tydligt fördelarna med att bygga med modern träteknik. C.F. Møller Architects utvecklar projektet i nära samarbete med Slättö Förvaltning och Byggbolaget.

Läs mera

Fler projekt - Bostäder

Visa fler projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.