Musholm Bugt Feriecenter, utbyggnad. C.F. Møller

Musholm Bugt Feriecenter, utbyggnad

Den nuvarande delen av Musholm Bugt Feriecenter, som ritats av arkitektbyrån ARKOS, håller hög arkitektonisk kvalitet och är utförd med stor respekt och fokus på optimal tillgänglighet för fysiskt handikappade. Den kommande utbyggnaden kommer att bestå av en multihall, flera semesterbostäder och konferensfaciliteter, samt kök och matsal.
 Musholm Bugt Feriecenter, utbyggnad. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Musholm Fonden

Adress

Korsør, Denmark

Omfattning

3 655 m²

År

2013

Byggherrerådgivning

Årstiderne Arkitekter

Ingenjör

D&N A/S

Andra samarbetspartners

René Kural, Center for sport og arkitektur, Teknologisk Institut

Pris
Pris
  • Delt 1. premie i arkitektkonkurranse fase 1. 2012

C.F. Møllers tävlingsförslag har ritats med stor respekt för och inlevelse i den befintliga arkitekturen och naturen, och målet är att kunna bidra positivt till helhetsupplevelsen.

Multihallen är det första man möter vid ankomsten till semesteranläggningen. Den har ett lutande gräsklätt tak och stora fönster genom vilka man kan se in i hallen. På så sätt synliggörs semesteranläggningens aktiviteter, samtidigt som hallens markanta arkitektur bidrar till att stärka platsens identitet, med ett välkomnande och väldefinierat ankomstområde.

De 20 nya bostäderna ligger mot väst, som en avslutande, samlad klunga som signalerar bogemenskap. Bostäderna ligger i grupper om fyra, som inåt bildar en halvsluten cirkel kring ett gemensamt grönt landskapsrum, och utåt säkerställer privat avskildhet, samtidigt som den för Musholm Bugt Feriecenter så karakteristiska utsikten över ängarna och bukten bibehålls.

Läs mera

Fler projekt | Särskilt boende

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.