Musholm Bugt Feriecenter, utbyggnad

 Musholm Bugt Feriecenter, utbyggnad. C.F. Møller

Uppdragsgivare

Musholm Fonden

Adress

Korsør, Denmark

Omfattning

3655 m²

År

2013

Den nuvarande delen av Musholm Bugt Feriecenter, som ritats av arkitektbyrån ARKOS, håller hög arkitektonisk kvalitet och är utförd med stor respekt och fokus på optimal tillgänglighet för fysiskt handikappade. Den kommande utbyggnaden kommer att bestå av en multihall, flera semesterbostäder och konferensfaciliteter, samt kök och matsal.

C.F. Møllers tävlingsförslag har ritats med stor respekt för och inlevelse i den befintliga arkitekturen och naturen, och målet är att kunna bidra positivt till helhetsupplevelsen.

Multihallen är det första man möter vid ankomsten till semesteranläggningen. Den har ett lutande gräsklätt tak och stora fönster genom vilka man kan se in i hallen. På så sätt synliggörs semesteranläggningens aktiviteter, samtidigt som hallens markanta arkitektur bidrar till att stärka platsens identitet, med ett välkomnande och väldefinierat ankomstområde.

De 20 nya bostäderna ligger mot väst, som en avslutande, samlad klunga som signalerar bogemenskap. Bostäderna ligger i grupper om fyra, som inåt bildar en halvsluten cirkel kring ett gemensamt grönt landskapsrum, och utåt säkerställer privat avskildhet, samtidigt som den för Musholm Bugt Feriecenter så karakteristiska utsikten över ängarna och bukten bibehålls.

VISA MER OM PROJEKTET

Team

Byggherrerådgivning

Årstiderne Arkitekter

Ingenjör

D&N A/S

Andra samarbetspartners

René Kural, Center for sport og arkitektur, Teknologisk Institut

Pris

  • En av tre vinnare i första etapp, etapp 2 ej vunnit.. 2012

Energi och miljö

Minimering av köldbryggor

Dagsljus och solinsläpp

Passiv solvärme

Pappers-/linisolering

Högpresterande isolering

Gröna tak

Lågenergistandard (2020)

Särskilt boende

FREMTIDENS SØLUND

Ett paradexempel på framtidens stadsintegrerade vårdcentrum som samlar flera generationer i ett enda block.

RESURSCENTER I COBURG CRESCENT

Ett nytt resurs- och dagcenter för vuxna med inlärningssvårigheter, beläget i Tulse Hill i södra London.

KREBSESTIEN - VÅRDHEM

Nytt vårdhem i Gjesing med 100 nya vårdbostäder som även utgör mittpunkt i en seniorby som förbinder vårdhemmet med resten av Gjesing.

STORSTRØM FÄNGELSE

Med en arkitektur som stöttar fångarnas mentala och fysiska välbefinnande ska Storstrøm Fængsel sätta ramarna för världens mest humana och resocialiserande fängelse.

ARVESET GÅRD - ÅTERSKAP AV TVÅ NEDRIVNA BYGGNADER

Återskapande av historiske gårdsbyggnader i Oslo – nu som del av ett bostadscentrum för hemlösa.

WOODLANDS INTEGRATED HEALTHCARE CAMPUS (SINGAPORE)

Nytt integrerat hälsovårdscampus i Singapores nordliga distrikt Woodlands med akutsjukhus, hälsocenter och vårdhem.

FUGLSANG SJÖ CENTRET

Nytt senioraktivitetscenter med sammanlagt 112 bostäder som små och intima enheter.

MUSHOLM BUGT FERIECENTER, UTBYGGNAD

Tävlingsförslag till utbyggnad med stor respekt för och inlevelse i den befintliga arkitekturen.

NYA FROGNER VÅRDHEM

De Fem Haver är ett vårdhem för dementa med fem gröna atrier och organiska, cirkulära gångvägar.

BROGÅRDEN

Gästhus till kurscenter med plats för 14 familjer med handikappade barn.

HOSPICE DJURSLAND

Ett hem som både fysiskt och psykiskt är skapat för människor i slutskedet av livet, deras anhöriga samt personal.

BÅRLISKOGEN SHELTERED HOUSING

Bårliskogen sheltered housing: 16 residences for the physically and psychologically disabled.

HEP-HUSET - ÄLDREHUS I LÅGENERGIKLASS 2015

Äldrehus i lågenergiklass 1.

KONGEBROCENTRET

Äldreboendet rymmer 28 flexibelt utformade bostäder med attraktiva gemensamma utrymmen.

SANDEGRAVEN

Bostadsområde med 183 bostäder vid Vejle Ådal.

ÄLDREBOENDET AALHOLMHJEMMET

32 rymligare bostäder som motsvarar dagens krav. På varje våning finns två gemensamma allrum med kök, där ljuset och inredningen bidrar till en behaglig upplevelse.

MUSVÅGEVEJ, SÄRSKILT BOENDE

Boendet och dagverksamheten på Musvågevej har ett tidlöst arkitektoniskt formspråk som utgår från det omgivande kvarterets arkitektoniska särprägel.

SOFIEGÅRDEN, ÄLDRECENTER

De 50 bostäderna är indelade i fem leva-bo-miljöer, placerade ovanpå den gemensamma avdelningen med aktiviteter, café, träningsutrymmen, dagcenter o.s.v.

FLORENCEHORT, ÄLDREBOENDE

Äldreboende i Güterfelde, Tyskland.